DSG

DSG, Volkswagen, Skoda

Co nepříznivého je na DSG?

Mezi motoristy koluje mnoho všemožných strašidelných povídaček. Snad nejvíce zaručeně pravdivé kolují o robotizovaných manuálních převodovkách (neboli automatických převodovkách s možností volby převodového stupně) DSG, jimiž vybavuje automobily koncern Volkswagen. Trhání, přerušování tažné síly, přílišné náklady na opravu – toho všeho se motoristé obávají. Zkusme spolu odhalit, nakolik jsou jejich obavy opodstatněné.

Co je to DSG a jak vznikla?

DSG je zkratka z německého Direkt Schalt Getriebe (převodovka přímého řazení; řazení napřímo). Představuje jeden z mnoha druhů preselektivních robotizovaných převodovek s dvojitou spojkou.

Jak je známo, robot je vlastně manuální převodovka s automatickým ovládáním. Když je potřeba změnit rychlostní stupeň, řídící mechanika vydá příkaz akčním hydraulickým členům odpojit hnaný kotouč spojky od hnacího, čímž se (ve správný moment) zároveň odpojí motor od převodovky, přesunou se převodové hřídele s ozubenými koly, a poté se kotouče opět spojí, čímž se proces předávaní točivého momentu obnoví.

Jak pracuje DSG?

Jak pracuje DSG?

Jak je vidět ze schématu hnací kotouč spojky, který otáčí motor je umístěn mezi dvěma hnanými kotouči spojenými s převodovkou. Jeden kotouč je napojen na hřídel s ozubenými koly liché řady převodových stupňů a obsluhuje tedy převodové stupně 1,3, 5 a zpětný chod; druhý je napojen na hřídel sudé řady převodových stupňů a přenáší točivý moment k převodovým stupňům 2, 4 a 6. Hřídele kotoučů spojky jsou rozloženy podél jedné osy, podobně jako v matrjošce – jeden vně druhého.

Když automobil s takovou spojkou startuje, k hnacímu kotouči se přitiskne jen lichý kotouč a automobil se začíná rozjíždět na prvním převodovém stupni. V ten moment se v sudém kotouči zařazuje druhý převodový stupeň. Když je potřeba přeřadit na vyšší převodové stupně, lichý kotouč se od hnacího disku odpojí a v ten samý okamžik sudý kotouč připojí.

Když tedy automobil pracuje na liché řadě, zařazuje se tedy už třetí rychlostní stupeň atd. Řazení se uskutečňují rychle, mnohem rychleji, než by to fyzicky svedl udělat kterýkoliv, třeba i ten nejkvalifikovanější řidič. Tento typ převodovky dostal název preselektivní: od pre-, což znamená před, dřív a select, což znamená výběr (zjednodušeně: výběr dřív, než ho provede řidič).

DSG ani náhodou není jediný preselektiv

Kromě DSG existuje několik preselektivních robotů. Například na Porsche se montují PDK vyvinuté ve spolupráci se společností ZF. Renault, Peugeot, Citroen, BMW, Mercedes-Benz a Ferrari používají převodovky společnosti Getrag, a firma Fiat vyvinula svého vlastního robota TCT, kterým jsou vybaveny všechny modely Alfa Romeo stejně tak, jako Dodge Dart.

Převodovka s dvojitou spojkou

Rovněž existuje mnoho různých převodovek s dvojitou spojkou pro speciální účely. Například sportovní varianta od výrobce Oerlikon Graziano pro supercar Mc Laren 12C, anebo převodovky navrženy pro těžkou zemědělskou techniku – strojní zařízení od společnosti John Deere Traktors.

Existuje mnoho preselektivních převodovek, avšak obecně špatnou pověst má jen volkswagenská převodovka DSG. Nabízí se otázka, proč? Z velké části k uvedené skutečnosti přispěl fakt, že právě převodovka DSG se jako první z podobných převodovek začala používat při sériové výrobě automobilů; problém ovšem spočívá i ve slabé konstrukci…

Oprava DSG

Ne všechny DSG jsou stejně užitečné

Existují tři druhy DSG. V roce 2003 vzešla ze spolupráce se společností Borg Warner první šestirychlostní verze převodovky DSG s označením DQ250. Vyznačovala se tím, že kotouče dvojité spojky běžely v olejové lázni. Třecí síla mezi kotouči byla relativně malá, což představovalo dvousečnou zbraň. Na jedné straně řazení rychlostních stupňů probíhalo hladce a spojka na převodovku mohla přenášet velký točivý moment (do 350 Nm) s naprosto mírným opotřebováním.

Na straně druhé zprostředkovatel ve formě oleje mezi troucími se plochami způsoboval velké ztráty. V roce 2008 Volkswagen zariskoval a uvedl převodovku DQ200, kterou vyprodukoval ve spolupráci se společností LuK. Počet rychlostí se zvýšil na sedm a spojka se z mokré změnila na suchou, tak jak na obyčejných manuálních převodovkách. Hodnota mezního točivého momentu, který dovede taková převodovka zpracovat, se snížila do 250 Nm.

Jmenovitě tato verze volkswagenského preselektivu ze všech nejvíc si získala pověst neúspěšného ústrojí. I když ztráty se snížily na minimum a převodovka fungovala velmi efektivně, objevily se problémy s komfortem a spolehlivostí, které podrobněji popíšeme malinko níže.

Později se objevily ještě dvě modifikace DSG, přičemž na obojích se opět objevila mokrá spojka a počet rychlostí zůstal na čísle sedm. V roce 2008 se objevil S-tronic pro Audi s podélným uspořádáním motoru (motor pracuje s točivým momentem do 600 Nm) a v roce 2010 – nová DSG převodovka pro příčné uspořádání (do 500 Nm).

Takže je radno se obávat (v různé míře) jen suché sedmi-rychlostní převodovky DSG. Všechny ostatní verze presektivních robotů fungují bez zbytečných obtíží.

Problem DSG

Jaké problémy působí DSG?

Okamžitě stojí za zmínku, že desítky tisíc řidičů jezdí na automobilech se sedmi rychlostním robotem a na nic si nestěžují. Nicméně podíl těch, kteří jsou s nákupem nespokojeni, je stále poměrně vysoký. Jaké jsou jejich obavy?
trhání při změně rychlostních stupňů nahoru nebo dole patří k nejobvyklejším nedostatkům. Je způsobeno tím, že kotouče suché spojky se semknou nadmíru rychle. Efekt je přibližně stejný, jako když se na automobilu s mechanikou při řazení rychlostních stupňů prudce stlačí pedál spojky;
cizí zvuky při chodu – chřestění, skřípot a jiné zvuky;
úbytek tažní síly při rozběhu. Kotouče spojky se nezapájejí navzájem správně a automobil nereaguje na stlačení pedálu plynu. Tato situace je obzvláště nebezpečná při předjíždění na venkovských cestách.

Co se porouchává v převodovce DSG?

Problém spočívá v nešťastné suché spojce. Kvalita zpracování společností Volkswagen je nad vší pochybnost, jenomže pevná konstrukce není schopna tolerovat bugy. Hlavním dodavatelem problémů je mozek převodovky, to jest mechatronický modul, který ovládá spojku a převodovku ve skutečnosti sám.

Existují však i jiné závady. Například předčasné opotřebování hřídelových ložisek anebo vidlice odpojování spojky, a taktéž nahromadění nečistot na snímače a kontakty… Vyskytují se poměrně vzácně, ne častěji než na jakýchkoli jiných převodovkách.

Porucha v převodovce DSG

Mám si pořídit automobil se sedmi rychlostní převodovkou DSG?

Jestli si hodláte pořídit ojetý automobil, tak rozhodně ne. V prvních letech po provalení vrcholu problémů s převodovkou kupující takového zařízení automaticky vstupuje do rizika. Náklady na opravy mohou být zbytečně vysoké a komplikace s prodejem v budoucnosti vyjdou v každém případě nastejno.

Pokud jde o nový automobil, skýtají se možnosti. V roce 2013 převodovka DSG zažila modernizaci, což v praxi znamená méně problémů. O tom, jak robot zdokonalili, a o tom kolik stojí oprava či výměna takové převodovky si napíšeme v dalším dílu našeho miniseriálu. Sledujte inovace!

Ostatní články

Zajímavosti

Koncern ZF je největším výrobcem automatických převodovek na světě.
Mercedes-Benz je nejstarším výrobcem automatických převodovek na světě.
Společnost AISIN je projektantem automatických převodovek pro hybrid Toyota Prius.
Mladá japonská společnost DYNAX za 10 let dosáhla uznání.