Odpovědnost a podmínky

Vezměte, prosím, na vědomí, že tato webová stránka má výlučně informační charakter a nabídky na ní umístěné, za žádných okolností, nelze považovat za veřejnou nabídku definovanou ustanoveními platné občanské legislativy České republiky.

Pro podrobnější informace o akcích, záručních podmínkách, nákladech na služby, cenách náhradních dílů, aj., kontaktujte, prosím, manažery v bloku na pravé straně.

Distancujeme se od formy a obsahu jakýchkoliv webových stránek, na které směrují odkazy z naší webové stránky. Nemůžeme zaručit aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu poskytovaných dat umístěných na těchto stránkách.

Naše společnost, bez jakýchkoliv výjimek, nenese odpovědnost za žádné škody jakéhokoli druhu, včetně přímých a nepřímých, vzniklých přímo nebo v souvislosti s užíváním informací z této webové stránky.

Webová stránka a veškeré na ní umístěné údaje (co se týče přesnosti reprezentace) jsou poskytovány „tak jak jsou“, bez jakýchkoliv potvrzení a záruk, přímých či nevyjádřených přímo. Zejména nemůžeme zaručit správnost, úplnost a aktuálnost předkládaných dat, stejně jako plynulé fungování webu.

Používáním webové stránky souhlasíte s dodržováním všech pravidel stanovených v této části. Dohoda vstupuje v platnost v momentě prvního vstupu na webové stránky.

Zajímavosti

Mnoho moderních automatických převodovek se dokáže přizpůsobit vašemu stylu jízdy.
Nafta má dobré mazací vlastnosti, čímž zvyšuje životnost motoru.
První úspěšná zkouška turbomotoru se uskutečnila v roce 1952.
Účinnost dieselového motoru je o 10 – 12 % vyšší, než benzínového.