Typické poruchy automatických převodovek.

Porucha Možná příčina
nemožný pohyb dopředu, kola se protáčí na místě, zpátečka je v normě
 • opotřebování třecích desek rozběhové spojky (dopředu, přímý)
 • opotřebování nebo přetržení manžet pístu této spojky
 • opotřebování nebo poškození kroužků této spojky
 • zaseknutí jednoho z hydraulických ventilů hydraulické jednotky
žádný pohyb dozadu, funkční 1. nebo 2. rychlostní stupeň dopředu; při 3. (4...) žádná rychlost
 • opotřebované třecí lamely spojky
 • zlomené nebo opotřebované manžety pístu spojky
 • opotřebení nebo poškození těsnicích kroužků spojky
 • odřené drážky v těle bubnu, jiný problém týkající se spojení
žádný pohyb dozadu, dopředu všechny převodní stupně fungují
 • opotřebování brzdového pásu
 • zlomené nebo opotřebované manžety pístu brzdy
 • zlomená ojnice pístu pásové brzdy
 • problémy brzdové soustavy
žádný pohyb dozadu ani dopředu, při přechodu z "P" nebo "N" na jakoukoli rychlost, žádný znatelný náraz vypovídající o zařazení rychlosti
 • vadný měnič točivého momentu
 • zlomený hlavní pastorek oběhového kola, nefunguje spojení s hydrodynamickým měničem
 • nedostatek přenosové kapaliny
 • znečištění síťky filtru
 • silné opotřebení třecích lamel spojek a brzdového pásu
 • zlomené nebo opotřebované manžety pístů těchto kompletů
 • opotřebení nebo poškození těsnících kroužků těchto kompletů
 • vadný solenoid nebo hydraulický ventil hydraulické jednotky
žádný pohyb ani dopředu ani dozadu, při přepnutí do polohy „P“ nebo „N“ při jakékoli rychlosti se projeví citelný otřes, vozidlo prokluzuje a nehýbe se
 • vadný hydrodynamický měnič
 • nedostatek přenosové kapaliny
 • ucpaný filtr přenosové kapaliny
možný pohyb tam a zpět pouze na 1. a 2. rychlostní stupeň, žádné další přenosy nejsou zaseknutý ventil v hydraulickém zařízení nebo solenoidu
vozidlo běží, ale při dlouhodobém stoupání v poslední rychlosti začne prokluzovat a dochází k předčasnému přepnutí na nižší rychlost
 • nedostatečná hladina přenosové kapaliny v převodovce
 • celkové opotřebování manžet, pojistných kroužků a plotýnek spojky
při rozjezdu vozidlo trochu prokluzuje, ale když získá rychlost, jede a řazení ostatních rychlostí funguje normálně
 • v hydrodynamickém měniči silné opotřebovaní hlavy turbínového kola, což způsobuje prokluzování hřídele převodovky při vysokých otáčkách motoru.
 • opotřebení třecí spojky chodu dopředu
 • opotřebovaná nebo potrhaná manžeta pístu této spojky
vůz se při instalaci řadicí páky do polohy „N“ pohybuje
 • narušené regulování kabelu nebo páky pohonu ovládaní převodovky
 • zaseknutý píst jedné ze spojek (přímo-vpřed)
 • třecí lamely jsou přivařeny k oceli (v důsledku dlouhého tření)
k řazení rychlostních stupňů dochází při rychlostech nad normální hodnotou
 • narušené regulování ovládacího kabelu škrticí klapky
 • zablokování ventilu odstředivého regulátoru
 • částečné znečištění síťky filtru
 • zaseknutí škrticí klapky v škrtícím mechanismu
při prudkém stlačení pedálu plynu, nedochází k podřazení na nižší převodový stupeň „Kickdown efekt“
 • vadný snímač tlaku nebo nožní spínač „Kickdownt“
 • zaseknutý ventil hydraulického agregátu při řazení z 3. převodového stupně na 2.
 • přerušení elektrického obvodu snímače nebo nožního
 • nesprávně nastaveno ovládání škrtících klapek
prokluzování spojek při řazení rychlostních stupňů
 • ucpané sítko filtru
 • nízká hladina přenosové kapaliny
 • nedostatek tlaku v potrubí, problém hydraulického systému, solenoidů
vozidlo při jízdě cuká, prokluzuje blokovací spojka mimo provoz
řazení rychlostních stupňů v automatické převodovce je doprovázeno nejen otřesy, ale citelnými ránami celkové opotřebení třecích kotoučů, vytvořené velké spáry
žádný pohyb ani dozadu, ani dopředu, tlak v potrubí automatické převodovky je přítomen sedrané drážkování hlavy turbínového kola hydrodynamického měniče
žádný pohyb ani dozadu, ani dopředu, tlak v potrubí automatické převodovky není přítomen
 • sedrané drážkování na hřídeli olejového čerpadla předního krytu hydrodynamického měniče
 • sedrané drážkování na hřídeli reaktore olejového čerpadla
vozidlo se sotva pohne z místa (jakoby prokluzuje) a velmi pomalu nabírá rychlost; nazpět taktéž
 • (hydrodynamický měnič) narušena nepropustnost lopatek ventilátorů čerpadlového nebo turbínového kola
 • přetržení lopatek ventilátorů čerpadlového nebo turbínového kola
skřípot a hučení v místě diferenciálu
 • opotřebení hnaného a hnacího pastorku diferenciálu
 • opotřebení ložiska diferenciálu, zvýšení axiální vůle ložiska
 • velká vůle a blokace čepu diferenciálních satelitů
vůz se pohybuje, dokud nedojde k zahřátí přenosové kapaliny, následuje prokluzování dopředu i dozadu, nakonec vozidlo prokluzuje na místě
 • opotřebování třecích kotoučů, když je olej studený, viskozita a tlak je větší, než v zahřátém stavu, kola jsou lépe tlačeny proti sobě, vytváří spojku s motorem
 • zvýšený obsah prachu z opotřebovaných disků v přenosové kapalině, prach ucpává sítko filtru, klesá tlak a začíná prokluzování spojek
vůz nevyvíjí otáčky za účelem zvýšení rychlosti pohybu, zejména na vzestupu; nelze přepnout na nižší rychlostní stupeň prudkým stlačením plynového pedálu, nefunguje „Kickdown efekt“ nedostatky v práci motoru. Selhání otáček motoru při stisknutí pedálu plynu v rozmezí 1000 – 1500 ot/min. Tento rozsah otáček je přípravou pro řazení převodových stupňů
při zařazení jakékoliv rychlosti vozidlo zhasne, jestli nestihnete přidat plyn
 • blokace některých ovládacích ventilů rychlostní spojky
 • porucha hydrodynamického měniče, vzpříčení kola turbíny a oběžného kola čerpadla prostřednictvím z důvodu separace jedné nebo více lopatek
přenosová kapalina v automatické převodovce se zpění a získává nahnědlo-bílou barvu, vozidlo začíná prokluzovat dovnitř automatické převodovky se dostala voda, se vzduchem vytvořila pěnovou emulzi, olejové čerpadlo nevytváří tlak
nízký tlak oleje v potrubí
 • nečistoty v hydraulické jednotce, v solenoidech
 • nízká hladina přenosové kapaliny
 • vzduchová netěsnost v sacím potrubí
 • blokace klapky přetlakového ventilu olejového čerpadla
na magnetech vany přenosové kapaliny jsou patrné kovové částečky, ostré, větší než 1mm
 • opotřebování a selhání planetové převodovky nebo axiálního ložiska
 • opotřebování čepu satelitního zařízení
hliníkové částice ve spodní části vany
 • opotřebování pracovní vrstvy kluzného ložiska
 • opotřebování jakékoliv hliníkového válce v planetovém soukolí
 • výkon v zásobníku axiálních ložisek diferenciálu
plastové částice nebo nečistoty ve spodní části vany nebo na mřížce filtru
 • opotřebení nebo poškození plastového pouzdra
 • stočila se nebo ulomila opěrná podložka čerpadla nebo spojky
na magnetech vany přichycené malé válečky rozsypalo se opěrné kotoučové ložisko
kovový zvuk, když motor jde na volnoběh opotřebování třecích disků jakékoliv spojky
Ostatní články

Zajímavosti

Koncern ZF je největším výrobcem automatických převodovek na světě.
Mercedes-Benz je nejstarším výrobcem automatických převodovek na světě.
Společnost AISIN je projektantem automatických převodovek pro hybrid Toyota Prius.
Mladá japonská společnost DYNAX za 10 let dosáhla uznání.